Opis technologii

1. Tynki - diagnostyka podłoża, jeśli jest słabe zostaje zagruntowane, 1 warstwa to szpryc, którym pokryta zostaje całą powierzchnia ścian jest to bardzo ważny element gdyż gwarantuje on dobrą przyczepność kolejnym warstom, kolejna czynność to ustawianie drewnianych listew na ścianach celem wyprowadzenia pionu. 2 warstwa to tynk właściwy cementowo-wapienny (używamy wapna lasowanego), usuwamy drewniane listwy, zacieramy całą powierzchnie. Taki tynk nadaje się pod płytki. Jeśli ściany są krzywe, nasze urządenie umożliwia nałożenie dowolnej ilości warstw tynku celem jej wyprostowania, wiele warst zapewnia trwałość tynku i chroni przed pęknięciami. Aby przygotować tynk do malowania sostają nałożone jeszcze dwe warstwy. Warstwa 3 to masa składająca się pisaku kwarcowego, białego cementu, oraz wapna, jest ona zacierana filcem. Kolejna 5 warstwa jest podobna do warstwy 4 jednak różni się proporcją składników, jest ona zacierana filcem oraz gąbką. Tak wykonany tynk jest gotowy do malowania, prezentuje się bardzo dobrze dzięki białemu kolorowi oraz strukturze grubości piasku kwarcowego.

2. Posadzki betonowe, wyrównywanie podłoża

3. Docieplenia budynków, elewacje

5. Adapcatje poddaszy, podwieszane sufity